× بستن تبلیغات
اکتبر
15
2016

آموزش زبان پاسکال

در این بخش فایل پی دی افی رو که ترم یک استادمون برای برنامه نویسی پاسکال برامون تدارک دیده بود و یه خورده هم خود من ارتقاش دادم برای علاقه مندان به یاد گیری زبان برنامه نویسی پاسکال قرار میدم شما میتونید این 65 سورس زبان پاسکال رو در این پی دی اف آموزشی دانلود و سپس تو محیط کامپایلر زبان پاسکال کپی و سپس تست کنید

برای دریافت این مجموعه اینجا کلیک کنید

سورس های موجود در این پی دی اف عبارتند از :

1)برنامه ای بنویسید که عبارت book  را در خروجی نمایش دهد؟
2)برنامه ای بنویسید که عبارت book  را در خروجی با دستورwriteln چاپ نماید؟
3)برنامه ای بنویسید که دو کاراکتر ستاره را در یک خط رایت کند؟
4)برنامه ای بنویسید که دو کاراکتر ستاره را زیر هم رایت کند؟
5)برنامه ای بنویسید که عبارت book’* را در خروجی رایت کند؟
6)برنامه ای بنویسید که عبارت wellcome’***’to’***pascal را در خروجی رایت کند؟
7)برنامه ای بنویسید که عبارت pascal’’** را در خروجی نمایش دهد؟
8)برنامه ای بنویسید که عبارت hello***’’***world را در خروجی نمایش دهد؟
9)برنامه ای بنویسید که عبارت wellcome را در خط اول و to pascal را در خط بعدی رایت کند؟
10)برنامه ای بنویسید که عبارت write را در خروجی نمایش دهد؟
11)برنامه ای بنویسید که 3 بار عبارت pascal  رو در خروجی زیر هم رایت کند با دستورfor؟
12)برنامه ای بنویسید که عبارت pascal  را2 باردر خروجی در یک خط با فاصله مناسب رایت کند؟
13)برنامه ای بنویسید که عبارت hello user رو 10 بار زیر هم رایت کند؟
14)برنامه ای بنویسی که عبارت pascal  را 3 بار در خط اول با فاصله و عبارت turbo  رو تو خط بعدی 5 بار با فاصله مناسب از هم رایت کند؟(با دستور for)
15)برنامه ای بنویسید که از 1 تا 10 را در خروجی با فاصله مناسب از هم رایت کند؟
16)برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت و همون عدد رو در خروجی نمایش بده؟
17)برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت و آن را دو واحد افزایش داده و حاصل را نمایش دهد؟
18)برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت و حاصل رو هر چی که باشه صفر نمایش بده؟
19)برنامه ای بنویس که یک عدد از ورودی دریافت و اگر ورودی مثبت بود علامت+رو رایت کنه؟
20)برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت اگه عدد زوج بود با خودش جمع کنه حاصل رو نمایش بده؟
21)برنامه ای بنویسید که یه ورودی دریافت و اگه عدد منفی بود رایت کنه(-)و اگه مثبت بود رایت کنه+ و اگه صفر بود رایت کنه 0؟
22)برنامه ای بنویسید که یه ورودی بگیره و طبق ورودی کاراکتر ستاره در یک خط رایت کنه؟
23)برنامه ای بنویس که یه عدد از ورودی دریافت و طبق ورودی عبارت پاسکال رو زیر هم رایت کنه؟
24)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و حاصلضرب اعداد را نمایش بده؟
25)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و اگه حاصلضرب آنها زوج بود رایت کنه zoj؟
26)برنامه ای بنویس که یه عدد از ورودی دریافت و با استفاده از تابع آن را یه واحد افزایش بده؟
27)برنامه ای بنویس که یه عدد از ورودی دریافت و با استفاده از تابع آن را یه واحد کاهش بده؟
28)برنامه ای بنویس که از کاربر بپرسد چند عدد میخواهد وارد کند؟
29)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و بزرگترین را نمایش دهد؟
30)برنامه ای بنویس که یه حرف کوچیک از ورودی دریافت و معادل حرف بزرگ آن را رایت کند؟
31)برنامه ای بنویس که عددی از ورودی دریافت و طبق عدد شما دو کاراکتر ستاره در آخر و قبلش کاراکتر صفر رایت کند؟
32)برنامه ای بنویس که از 1 تا 10 اعداد فرد بینشون رو رایت کنه؟
33)برنامه ای بنویس که عددی رو از ورودی دریافت و فاکتوریل عدد رو محاسبه کنه؟
34)برنامه ای بنویس که یه مقدار بر حسب اینچ دریافت و به سانتیمتر تبدیلش کنه؟
35)برنامه ای بنویس که با دستور ساده writeln  تو خروجی یه مستطیل ساده داشته باشیم؟
36)برنامه ای بنویس که مجموع اعداد از 1 تا 100 رو در خروجی نمایش بده؟
37)برنامه ای بنویس که عددی را از ورودی دریافت و تعداد ارقام آن را بشمارد؟
38)برنامه ای بنویس که عددی را از ورودی دریافت و مشخص کنه عدد اوله یا خیر؟
39)برنامه ای بنویس که عددی ازورودی دریافت و معادل روز آن را نشان دهد در ضمن با دستور case این برنامه رو بنویس ؟
40)برنامه ای بنویس که از کاربر بپرسد چند عدد میخواهد وارد کند و بعد با وارد کردن ورودیهاش بزرگترین رو نمایش بده؟
41)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی با یه عملگر دریافت و کار ماشین حساب رو شبیه سازی کنه؟
42)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و ب م م آنها رو مشخص و رایت کنه؟
43)برنامه ای بنویس که عددی رو از ورودی دریافت و ان رو به مبنای 2 ببرتش؟
44)برنامه ای بنویس که عددی را از ورودی دریافت و مغلوب آن رو نمایش بده(یعنی برعکس)؟
45)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و با استفاده از متغیر کمکی آنهارو جابه جا کنه؟
46)برنامه ای بنویس که مجموع اعداد دو رقمی رو محاسبه و رایت کند؟
47)برنامه ای بنویس که  عددی برحسب متر دریافت و تبدیل به سانتیمترش کنه؟
48)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و تعداد اعدادی که بر 7 بخشپذیرند از بین این دو عدد رایت کنه؟
49)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و تعداد اعدادی که بر 2 بخشپذیرند از بین این دو عدد در خروجی نمایش بده؟
50)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت وx به توان n  را محاسبه و رایت کند؟
51)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و محتویات آن دو را بدون متغیر کمکی جا به جا نماید؟
52)برنامه ای بنویس که عددی از ورودی بر حسب درجه فارنهایت دریافت و در خروجی بر حسب سانتیگراد نمایش دهد؟
53)برنامه ای بنویس که یه جدول ضرب 10 در 10 رو در خروجی داشته باشیم؟
54)برنامه ای بنویس که مثلث خیام رو با اعداد در خروجی داشته باشیم؟
55)برنامه ای بنویس که با اعداد یه مثلث رو در خروجی داشته باشیم؟
56)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و اعداد بین آنها را رایت کند؟
57)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و تعداد اعداد زوج بین آن دو عدد را چاپ نماید؟
58)برنامه ای بنویس که دو عدد از ورودی دریافت و اعداد بین ان دو را جمع و حاصل را نمایش دهد؟
59)برنامه ای بنویس که 3 عدد دلخواه از ورودی دریافت و مجموع آنها را نمایش دهد؟
60)برنامه  هوشمند رایت مربع؟
61)برنامه ای بنویس که با استفاده از کاراکتر ستاره یک هرم در خروجی داشته باشیم؟
62)برنامه ای بنویس که سه عدد از ورودی به دلخواه دریافت و میانگین ان ها را محاسبه نماید؟
63)برنامه ای بنویس که یه جمله از ورودی دریافت و دقیقا در خروجی همون رو چاپ کنه؟
64)برنامه ای بنویس که از ورودی به تعداد دلخواه عدد دریافت و مجموع آن ها را محاسبه نماید تا زمانی که شما صفر را وارد کنید و برنامه متوقف شود؟
65)برنامه ای بنویس که لیست جدول ضرب عدد 8 در اعداد 1 تا 10 رو نشون بده؟

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده: نسا Reza

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات